Предлагате ли sv_downloadurl?

Предлагаме общо такова, да. За да качим Ваши файлове на него, трябва да имате нает сървър от нас и да предоставите всички необходими файлове в един архив, спрямо папките, в които трябва да се намират файловете:

  • Карти/maps (.bps и .res) файлове -> Папка "maps"
  • Модели/models (.mdl) файлове -> Папка "models" (или под-папка във въпросната папка)
  • Звуци/sounds (.wav, .mp3) файлове -> Папка "sound" (или под-папка във въпросната папка)
  • GFX (.tga) файлове -> Папка "gfx" (или под-папка във въпросната папка)
  • Sprite (.spr) файлове -> Папка "sprites" (или под-папка във въпросната папка)

Какви настройки трябва да вкарам за sv_downloadurl?
В server.cfg файла трябва да вкарате следните настройки:
sv_allowupload 1
sv_allowdownload 1
sv_downloadurl "http://cp.cs-rent.org/csrent/cstrike"